ผลวิจัยแนวหน้าฟันธงแล้ว! พนักงานทำงานที่บ้าน มีประสิทธิภาพสูงกว่าทำที่ออฟฟิศขาดลอย

ทั่วโลกคุ้นเคยกับการทำงานที่ต้อง ‘ตื่นเช้าเข้าออฟฟิศ’ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง หยุดเสาร์อาทิตย์ มาหลายทศวรรษ แต่เมื่อโลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว รูปแบบการทำงานแบบเดิมยังให้ผลลัพธ์สูงที่สุดในปัจจุบันหรือไม่?

ย้อนไปสมัยยุครุ่งเรืองของ Industrial revolution เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1760 – 1840 โมเดลธุรกิจหลักของโลก คือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องให้พนักงานมาประจำสายการผลิตและทำงานแบบ ‘หุ่นยนต์’ มีกำหนดเวลาและตารางงานที่ตายตัว แต่วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก และโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนโลกของเราได้ย้ายไปอยู่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจดิจิทัล

และดูเหมือนหลายปีที่ผ่านมา เริ่มมีบางองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน อาทิ แบรนด์ Tower Paddle Boards ให้พนักงาน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง ในขณะที่ Microsoft ญี่ปุ่น ให้เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 4 วัน สลับกับการทำงานจากที่บ้าน และพบว่าพนักงานเหล่านั้นสร้างผลผลิตสูงขึ้น เช่น ยอดขายสูงขึ้น และ บริการลูกค้าเกินจำนวนเป้าที่ตั้งไว้

ล่าสุดเว็บไซต์ Inc.com ได้รวบรวมงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำพบผลลัพธ์ตรงกันว่า พนักงานประจำที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านล้วนสร้างผลผลิตกลับมาให้บริษัทถ้วนหน้า โดยแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้หมวดที่ 1 Productivity ประสิทธิภาพ และความรักในงานเพิ่มสูงขึ้น

เว็บไซต์ Harvard Business Review และ Gallup ได้รายงานไว้ในบทความของพวกเขาเกี่ยวกับกรณีศึกษาของ Ctrip ธุรกิจเว็บไซต์จองเที่ยวบินและที่พักรายใหญ่ของจีน แบ่งพนักงาน Call center ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ทำงานที่ออฟฟิศปกติ และกลุ่มที่ 2 ให้ทำงานจากที่บ้านจำนวน 3 – 4 วันต่อสัปดาห์

ผลลัพธ์พบว่า กลุ่มที่ทำงานจากที่บ้านสามารถโทรหาลูกค้าได้มากกว่ากลุ่มที่ทำงานออฟฟิศถึง 13.5% หรือ เทียบเท่ากับทำงานมากกว่าคนที่เข้าออฟฟิศเกินมา 1 วันต่อสัปดาห์

ทางด้าน Gallup เสริมว่า พนักงานที่ทำงานจากที่บ้านมีใจรักในงานมากว่า โดยมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน อยากเข้าหาลูกค้า เข้าหาผู้บังคับบัญชา และมีส่วนร่วมกับการสื่อสารในการทำงานสูงขึ้น 33%

หมวดที่ 2 Recruitment คนลาออกน้อยลง และคนใหม่อยากร่วมงานมากขึ้น

กระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เป็นงานที่มี ‘ต้นทุนสูง’ กว่าที่เจ้าของกิจการจะมองเห็นด้วยตาเปล่า — เว็บไซต์ PeopleKeep.com ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ผลตอบแทน ให้บุคคลากรขององค์กรกล่าว่า ‘ต้นทุน’ ในการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ มีมูลค่า Opportunity cost เทียบเท่า ‘ค่าจ้างทั้งปี’ ของพนักงานอัตรานั้น

กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการเรียนรู้งานโดยที่พนักงานยังไม่สร้างผลประโยชน์กลับสู่บริษัทให้เท่ากับคนเก่า, การต้องส่งไปฝึกอบรมเรื่องต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด, การจัดการผลประโยชน์ตามกฏหมาย, การปรับตัวเข้ากับองค์กร ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็น Opportunity cost ที่มองไม่เห็นทั้งสิ้น

แต่จากกรณีศึกษา Ctrip แบ่งกลุ่มพนักงานแบบ ‘เข้าออฟฟิศ VS ทำงานที่บ้าน’ พบว่าพนักงานที่ทำงานที่บ้านมีความสุขและอัตราการลาออกลดลงถึง 50% ในขณะที่ University of Akron เผยว่า คนรุ่นใหม่ 41% สะดวกใจที่จะสม้ครและสัมภาษณ์งานผ่าน โทรศัพท์ และ อีเมล์ โดยยังไม่ต้องเจอตัว

หมวดที่ 3 Employee benefit ต้นทุนด้านผลตอบแทนพนักงานลดลง

คงไม่มีผู้ประกอบการคนใดปฏิเสธว่า ‘ค่าใช้จ่ายพนักงาน’ เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักที่สุดของบริษัท ค่าใช้จ่ายพนักงานในที่นี้ไม่ได้มีแค่ เงินเดือน แต่ยังรวมไปถึง สวัสดิการต่าง ๆ ทั้งตามกฏหมาย และเพื่อการแข่งขันกันระหว่างบริษัทเพื่อรักษาพนักงาน อาทิ ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่ยวบริษัท วันหยุดประจำปี ฯลฯ

เว็บไซต์ smallbusiness.chron.com อ้างถึงรายงานจาก กรมแรงงานสหรัฐฯ พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานอาจสูงถึง 20 – 30% ของรายได้ขั้นต้นของบริษัท (รายได้ทียังไม่หักต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น)

ในขณะที่งานวิจัยจาก สมาคมเศรษฐกิจสหรัฐ (American Economic Association) พบว่า พนักงานยินดีที่จะลดเงินเดือนตัวเองลง 8% เพื่อแลกกับการได้ทำงานที่บ้าน ซึ่งตรงกับ รายงานจาก ศาสตรจารย์ Alexandre Mas และ ศาสตราจารย์ Amanda Pallais สองผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัย Princeton และ Havard กล่าวไว้ที่ตัวเลข 8% เช่นกัน

นอกจากพนักงานจะยินดีลดเงินเดือนลงแล้ว การทำงานจากที่บ้านยังลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงานได้อย่างคาดไม่ถึง กรมแรงงานสหรัฐฯ พบว่า พนักงานลาป่วยประมาณ ‘2.8 ล้านวันทำการ’ ต่อปี คิดเป็นมูลค่าเสียโอกาสสำหรับบางบริษัทจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ ต่อบริษัท ต่อวัน!

การทำงานที่บ้านช่วยให้พนักงานไม่ต้องประสบกับสภาพอากาศที่เป็นพิษในระหว่างการเดินทาง และไม่ประสบกับเชื้อโรคในที่ทำให้ ทำให้สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น

หมวดที่ 4 Cost saving ค่าใช้จ่ายบริษัทลดลง

ต้นทุน Fixed-cost ใหญ่ ๆ ของเจ้าของกิจการ ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน และ ค่าเช่าสำนักงาน ยิ่งพนักงานมาก พื้นที่สำนักงานยิ่งต้องใหญ่ และค่าเช่าสำนักงานซึ่งเป็น Fixed-cost ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และผลพลอยได้จากการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ไม่เพียงลดต้นทุนค่าสำนักงาน แต่ลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด เพราะทุกอย่างจะย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งพวกเขาก็ยินดีที่จะดูแลตัวเองเพื่อแลกกับการทำงานจากที่บ้าน

กรณีศึกษาบริษัท Automattic ผู้พัฒนาโปรแกรม WordPress ปิดตัวสำนักงาน ขนาด 15,000 ตารางฟุตลงในปี 2017 เนื่องจาก พนักงานส่วนใหญ่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ และออฟฟิศก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ปัจจุบัน Auttomattic มีพนักงานกว่า 900 คน ทำงานอยู่ตามมุมเมืองต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีสำนักงาน ส่งผลให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการไม่ต้องเช่าอาคารสำนักงานข้อมูลอ้างอิง

Https: //www.inc.com/geoffrey-james/case-closed-work-from-home-is-worlds-smartest-management-strategy.html

Https: //hbr.org/2014/01/to-raise-productivity-let-more-employees-work-from-home

Https: //news.gallup.com/businessjournal/207539/employees-home-less-engaged.aspx

Http: //ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1581&context=honors_research_projects

Https: //www.researchgate.net/publication/301796227_Absenteeism_Problems_And_Costs_Causes_Effects_And_Cures

Https: //www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20161500

Https: //www.bbc.com/news/business-48879976

Https: //www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/employee-retention-the-real-cost-of-losing-an-employee

118 Replies to “ผลวิจัยแนวหน้าฟันธงแล้ว! พนักงานทำงานที่บ้าน มีประสิทธิภาพสูงกว่าทำที่ออฟฟิศขาดลอย”

 1. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

 2. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy
  on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Superb work!

 3. hello!,I like your writing very so much! proportion we be in contact more approximately your article on AOL? I need a specialist in this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to see you. |

 4. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.|

 5. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 6. Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and in my view suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this site.|

 7. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.|

 8. Thanks for the tips you have provided here. One more thing I would like to mention is that laptop memory requirements generally increase along with other breakthroughs in the engineering. For instance, as soon as new generations of processors are introduced to the market, there is usually a matching increase in the shape demands of all computer system memory plus hard drive room. This is because the application operated by these cpus will inevitably boost in power to leverage the new engineering.

 9. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to learn more of your useful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.|

 10. Pingback: cialis by mail
 11. Pingback: viagra buy
 12. Pingback: buy viagra
 13. Pingback: sildenafil 20mg
 14. Pingback: cialis 10 mg
 15. Pingback: drugs like cialis
 16. Pingback: get cialis online
 17. Pingback: order viagra
 18. Pingback: online viagra
 19. Pingback: sildenafil 50 mg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *