100 คอร์สออนไลน์เรียนฟรี จาก 5 มหาวิทยาลัยระดับโลก เรียนจบได้ใบเซอร์ฯ Harvard, Penn., Yale, Columbia, Dartmouth

 

ไม่ต้องบินไปไกลถึงสหรัฐฯ ก็สามารถเข้าถึงความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แล้ว เมื่อ 5 มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่ Harvard, Pennsylvania, Yale, Columbia, และ Dartmouth เปิดหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี หมวด การเงิน/การบัญชี, บริหารธุรกิจ/การตลาด, และหลักสูตรเทคโนโลยี รวมไม่น้อยกว่า 100 หลักสูตร สำหรับผู้สนใจสามารถเรียนฟรีผ่านเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ของ Coursera และ Edx Continue reading “100 คอร์สออนไลน์เรียนฟรี จาก 5 มหาวิทยาลัยระดับโลก เรียนจบได้ใบเซอร์ฯ Harvard, Penn., Yale, Columbia, Dartmouth”