แนะนำลิงค์ทางลัด สมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน

Image 200420-02 ลิงค์ทางลัดเงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน-02

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทาง ธนาคารออมสิน จึงมีมาตรการพิเศษให้ประชาชนลงทะเบียนขอสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ (อ่านวิธีสมัครโดยละเอียดที่นี่) สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ไปเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และปรากฏมีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนมากจนเว็บไซต์ของธนาคารออมสินล่ม บัดนี้ หากผู้ใดยังเข้าไปลงทะเบียนไม่ได้ ทางธนาคารฯ มีลิงค์ทางลัดมาแนะนำ ดังนี้ Continue reading “แนะนำลิงค์ทางลัด สมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน”

สมัครเงินกู้ฉุกเฉิน ‘ธนาคารออมสิน’ ใช้เอกสารอะไร เตรียมเอกสารยังไง ดูรายละเอียดที่นี่

ธนาคารออมสิน มีมาตรการ สินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด ต่อไปนี้ คือ รายการเอกสารสำคัญที่ผู้สมัครต้องจัดเตรียมให้กับ ธนาคารออมสิน Continue reading “สมัครเงินกู้ฉุกเฉิน ‘ธนาคารออมสิน’ ใช้เอกสารอะไร เตรียมเอกสารยังไง ดูรายละเอียดที่นี่”

เช็คด่วน! ใคร ‘ไม่มีสิทธิ์’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน พร้อมทางออกต้องทำยังไง

 

สืบเนื่องจาก ธนาคารออมสิน มีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด และเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา แต่จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร คนกลุ่มดังกล่าวคือใครบ้าง? Continue reading “เช็คด่วน! ใคร ‘ไม่มีสิทธิ์’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน พร้อมทางออกต้องทำยังไง”

เปิดเงื่อนไข ‘มีรายได้ประจำ’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง

 

จากกรณี ธนาคารออมสิน มีมาตรการ สินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด มีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา และต่อไปนี้ คือ คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนยื่นลงทะเบียนสมัครสำหรับกลุ่ม ผู้มีรายได้ประจำ Continue reading “เปิดเงื่อนไข ‘มีรายได้ประจำ’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง”

เปิดเงื่อนไข ‘อาชีพอิสระ’ กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง

สืบเนื่องจาก ธนาคารออมสิน มีมาตรการ สินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด และมีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ระบบล่มหรือทำงานช้าไปบ้าง Continue reading “เปิดเงื่อนไข ‘อาชีพอิสระ’ กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง”

วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ

วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทาง ธนาคารออมสิน จึงมีมาตรการสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและอาจต้องการเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้ง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ และต่อไปนี้ คือ รายละเอียดทั้งหมดตามลำดับ สำหรับผู้สนใจสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกับ ธนาคารออมสิน Continue reading “วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ”